Hasan Hasanov syn Aziza

Data i miejsce urodzenia: 20 października 1940 roku, Tbilisi, Gruzja

Edukacja:

1948-1958

Szkoła średnia Nr 43, Tbilisi, Gruzja

1958-1963

Bakiński Instytut Politechniczny, Specjalność: inżynier budownictwa dróg i mostów maj

1966-maj 1967

Bakiński Instytut Naukowo Badawczy Budownictwa i Materiałów Budowlanych, studia doktoranckie

1979-1981

Wyższa Szkoła Nauk Politycznych. Nauki polityczne

1969, 1983

Kursy polityczne, Moskwa

grudzień 2002-lipiec 2004

Azerbejdżański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, studia doktoranckie

Doświadczenie:

październik 1960-czerwiec 1962

Przewodniczący Rady Studentów Bakińskich

czerwiec 1962-maj 1966

m. Baku, Komitet Organizacji Młodzieży (Komsomoł), instruktor, m. Baku, Komitet Organizacji Młodzieży rejonu Yasamal, sekretarz do spraw ideologii, Azerbejdżański Centralny Komsomoł, kierownik działu

maj 1967-styczeń 1969

Centralny Komitet Azerbejdżańskiej Partii Komunistycznej, wydział budowlany, instruktor

styczeń 1969-luty 1971

Centralny Komitet Organizacji Młodzieży ZSRR, Wydział organizacyjny, główny organizator, Moskwa

luty 1971-grudzień 1975

Azerbejdżańska Partia Komunistyczna, Komitet Centralny, Wydział budowlany, instruktor, kierownik działu, zastępca kierownika wydziału, Baku

grudzień 1975-październik 1978

m. Baku, Pierwszy Sekretarz Komitetu Rejonowego Partii Komunistycznej rejonu Sabail

październik 1978-styczeń 1979

m. Sumgayit, Pierwszy Sekretarz Komitetu Miejskiego Partii Komunistycznej

styczeń 1979-styczeń 1981

m. Gandża, Pierwszy Sekretarz Komitetu Miejskiego Partii Komunistycznej

styczeń 1981-grudzień 1983

Komitet Centralny Partii Komunistycznej Republiki Azerbejdżanu, Sekretarz do spraw ideologicznych (sprawy polityczne)

grudzień 1983-grudzień 1988

Centralny Komitet Partii Komunistycznej Republiki Azerbejdżanu, Sekretarz do spraw Budownictwa i Transportu  

W ZSRR zdecydowano o liberalizacji gospodarki i rozpoczęciu procesu rozszerzenia praw republik związkowych. W Centralnym Komitecie ASRR zostało powołane stanowisko sekretarza do spraw reform gospodarczych. 

grudzień 1988-styczeń 1990

Centralny Komitet Partii Komunistycznej Republiki Azerbejdżanu, sekretarz do spraw Gospodarki (Przewodniczący Komisji do spraw Reform Gospodarczych)  

W dniach 19-20 stycznia 1990 roku w baku oraz innych miastach ponad milion azerbejdżan wyszło na ulice protestować przeciwko władzy radzieckiej w azerbejdżanie. władza zsrr siła stłumiła powstanie. ponad 1000 osób zostało zabitych i rannych. 

27 stycznia 1990-17 października 1991

Przewodniczący Rady Ministrów Republiki Azerbejdżanu (Premier). Najważniejszym celem rządu Azerbejdżanu obok zdobycia politycznej i gospodarczej niezawisłości była liberalizacja systemu politycznego i gospodarczego.  

17 października Azerbejdżański Parlament podjął uchwałę o proklamowaniu niepodległości Azerbejdżanu. Hasan Hasanov uaktywnił swoją działalność w celu zdobycia uznania niepodległości Azerbejdżanu przez inne kraje. 4 listopada 1991 roku w wyniku rozmów, którym przewodniczyło tureckie państwo, Turcja jako pierwsza uznała niepodległość Azerbejdżanu. W latach 1990-91 Hasan Hasanov w celu uznania niepodległości Azerbejdżanu prowadził rozmowy z prezydentami i premierami Turcji, Iranu, Włoch, Pakistanu, Australii i innych krajów oraz w październiku 1991 roku w ramach wizyty w Watykanie z Papieżem Janem Pawłem II. W lutym 1992 roku na spotkaniu Komitetu Politycznego Unii Europejskiej w Brukseli wystąpił z tematem „Jakie państwo budujemy”. W lutym 1992 roku na szczycie NATO/NACC prowadził negocjacje o współpracy. 

17 października 1991-7 kwietnia 1992

Przewodniczący Rady Ministrów Niepodległego Azerbejdżanu (Premier). Głównym celem azerbejdżańskiego państwa było uznanie kraju przez inne państwa świata oraz organizacje międzynarodowe. W grudniu 1991 roku Azerbejdżan został członkiem Organizacji Konferencji Islamskiej oraz OBWE, a w lutym 1992 roku – ONZ.  

W lutym 1992 roku Azerbejdżan został członkiem ONZ. W kwietniu 1992 roku zostało powołane Stałe Przedstawicielstwo Azerbejdżanu przy ONZ. 

kwiecień 1992-wrzesień 1993

Stały przedstawiciel Republiki Azerbejdżanu przy ONZ (Nowy Jork)

wrzesień 1993-luty 1998

Minister Spraw Zagranicznych Republiki Azerbejdżanu  

Jako członek delegacji aktywnie uczestniczył w pracy wielu organizacji międzynarodowych, między innymi: sesjach Zgromadzenia Ogólnego ONZ (1992-1997), Głównej Konferencji UNESCO (1993) jako przewodniczący delegacji Azerbejdżanu, na szczytach OBWE w Budapeszcie (1994) i Lizbonie (1996), jako przewodniczący delegacji Azerbejdżanu na zebraniach Konferencji Ministrów OBWE w Rzymie (1993), Budapeszcie (1995) oraz Kopenhadze (1997), wygłosił przemówienie w Komitecie Ministrów Unii Europejskiej (1996-1997), itd. 

luty 1996-listopad 2000

Poseł Milli Medżlisu (Parlamentu)

listopad 2000-wrzesień 2004

Działalność naukowa i literacka. Obronił dysertację na temat odchylenia narodowego w ZSRR oraz Filozofii Historii Światowej.

wrzesień 2004-marzec 2010

Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Republiki Azerbejdżanu na Węgrzech.

marzec 2010-do dziś

Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Rzeczpospolitej Polsce

***

styczeń 1981-wrzesień 1991

Członek Biura Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej

1977-1995

Deputowany Rady Najwyższej Azerbejdżanu

1979-1984

Deputowany Rady Najwyższej ZSRR

1996-2000

Deputowany Milli Medżlisu Republiki Azerbejdżanu

1993-1995

Członek Komisji do spraw sporządzania przyjętej w 1995 roku Pierwszej Konstytucji Niepodległego Azerbejdżanu.

1993-1998

Członek rady Bezpieczeństwa Republiki Azerbejdżanu

Ranga dyplomatyczna: Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador
Stopień naukowy: Doktor habilitowany nauk historycznych
Języki obce: turecki, rosyjski, angielski, gruziński
Stan cywilny: żonaty, ma dwoje dzieci.